Ohlášky 23. neděle v mezidobí

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 4. září do 11. září 2022

pondělí 5. 9.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
úterý 6. 9.8:00 Nejsv. Trojice_18:30 Sv. Bartoloměj
středa 7. 9.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
čtvrtek 8. 9.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
pátek 9. 9.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
sobota 10. 9.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
neděle 11. 9.8:00 Sv. Bartoloměj9:30 Sv. Vít – Zálabí18:00 Nejsv. Trojice

Sobota 10. září – 14:30 Zibohlavy, 15:30 Lošany, 17:00 Starý Kolín.

Neděle 11. září – 8:00 Velim, 8:00 Velký Osek, 9:30 Pňov Předhradí, 10:30 Červené Pečky – poutní mše, 11:00 Veltruby, 17:00 Nová Ves.

Pravidelný program

Sv. zpověď – půl hodiny před každou mší svatou (vyjma neděle rána).

Eucharistická adorace – v pondělí, středu a čtvrtek od 11:00 v kostele Nejsvětější Trojice v Kolíně.

Modlitební večer – ve čtvrtek v 19:00 na faře.

Mariina Legie – každou středu po ranní mši svaté (cca v 8:30) v kostele Nejsv. Trojice.

Aktuality

Neděle 4. září 23. neděle v mezidobí.

Čtvrtek 8. září svátek Narození Panny Marie.

Neděle 11. září 24. neděle v mezidobí.

Minulou neděli jsme vykonali sbírku na varhany v kostele sv. Bartoloměje. Spolu jste přispěli 29.700 Kč. Všem dárcům upřímné díky. Možnost přispět na varhany pokračuje nadále prostřednictvím účtu farnosti 3252369369/0800, variabilní symbol: 08101378, v poznámce uveďte: varhany, nebo hotově na faře. Více informací ZDE.

Výuka náboženství začne 12. září. Přihlašování dětí na náboženství a na první svaté přijímání naleznete zde: https://forms.gle/NNS4qzZntuSd7AAS9

Jáhenské svěcení bohoslovce Lukáše Hanúska SVD bude v Bratislavě v sobotu 22. října 2022. Organizujeme společný autobus. Přihlašujte se u Hany Prachařové (tel.: 777693511) nejpozději do 15. září. Cena autobusu pro jednu osobu – 500 Kč.

Ministrantské schůzky začnou opět v září. Rodiče, kteří mají zájem zapojit své děti, prosíme, nechť napíšou e-mail.: petr.cech.ml@gmail.com nebo napíšou na tel. č. 608567934.

Zářiové číslo farního časopisu Bartoloměj je připravené v kostelích.

Materiální pomoc pro běžence z Ukrajiny koordinuje Farní Charita Kolín v komunitním centru Na Zálabí (Mnichovická ul.).  Od září 2022 bude výdej pomoci nově příchozím lidem z Ukrajiny  probíhat každé pondělí v čase 14 – 16 hodin., jiné dny po tel. domluvě. Pomoc je určena jak pro jednotlivce a rodiny běženců, kteří i nadále setrvávají v nepříznivé finanční a sociální situaci a pro nově příchozí Ukrajince s dočasnou ochranou. Bližší informace získáte na tel.: +420 725 409 100  (Michaela Prokopová).

Biřmování bude v neděli 25. září 2022 v chrámu sv. Bartoloměje. Svátost biřmování bude udělovat Mons. Zdenek Wasserbauer, pomocný biskup pražský.